Nhà máy Giấy Việt Trì

Lợi nhuận tăng gấp đôi, một cổ phiếu ngành giấy có EPS hơn 12.000 đồng, PE 5 lần
Chứng khoán

Lợi nhuận tăng gấp đôi, một cổ phiếu ngành giấy có EPS hơn 12.000 đồng, PE 5 lần

Kinh doanh giấy, Giấy Việt Trì đều đặn đạt doanh thu trên nghìn tỷ đồng trong nhiều năm liền. Với các mặt hàng như giấy viết, giấy in, giấy đánh máy, bìa học sinh và giấy bao gói. Với lợi nhuận tăng liên tục hàng năm; kéo theo cổ phiếu ngành giấy của công ty này có hướng đi lên như mong đợi. CTCP Giấy Việt Trì - mã chứng khoán GVT CTCP Giấy Việt Trì (mã chứng khoán GVT) công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với doanh thu đạt 1.362 tỷ đồng; tăng 11,9% so với năm 2019. Chi phí giá vốn lại tăng mạnh hơn; lên 47,6% nên lợi nhuận gộp đạt gần 254 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 18,6%. Bên cạnh đó, trong năm chi phí tài chính giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ; còn hơn 20 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Lợi nhuận sau thuế đạt 143,4 tỷ đồng; gấp đôi so với số lãi gần 72 tỷ đồng...