Thanh toán bằng tiền mặt:
Khách hàng sau khi làm thủ tục mua sản phẩm tại các chi nhánh khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên thu ngân tại showroom.

Thanh toán tại nhà:
Khách hàng sau khi làm thủ tục mua sản phẩm và đặt cọc cho nhân viên thu ngân tại showroom trực thuộc, nhân viên sẽ liên hệ giao hàng và nhận tiền mặt tại nhà khách hàng (áp dụng cho khách hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh).

Huong_dan_thanh_toan